કેન્દ્રીય નાણામંત્રી @nsitharaman આજે સવારે 11 વાગ્યે નવી દિલ્હીમાં વીડિયો કોન્ફ…

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી @nsitharaman આજે સવારે 11 વાગ્યે નવી દિલ્હીમાં વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી GST પરિષદની 42મી બેઠકની કરશે અધ્યક્ષતા

@FinMinIndia #Finance #GST @nsitharamanoffc @ianuragthakur @GST_Council @PIB_India https://t.co/RsDth9Xaj0

Source by PIB in Gujarat