కరోనా సమయంలో ఋణాల మారిటోరియం వాడనివారికి క్యాష్ బ్యాక్?? ఓహ్.. థాంక్యూ thank you…

కరోనా సమయంలో ఋణాల మారిటోరియం వాడనివారికి క్యాష్ బ్యాక్?? ఓహ్.. థాంక్యూ thank you Thank you.. sri @narendramodi ji. @nsitharaman @nsitharamanoffc @FinMinIndia @PMOIndia https://t.co/NP0hSHRZYI

Source by Harshi?️??